RPGMaker és un programa que permet crear R ol P layer G ames (jocs de tipus rol) en 2D sense necessitat de programar, i que utilitza Ruby o JavaScript com a llenguatge de programació.

L'entorn de RPGMaker permet personalitzar cada aspecte dels nostres jocs mitjançant una interfície fàcil, convertint-se en una eina molt interessant tant per a creadors de jocs novells com també per a creadors amb més experiència.

En aquest curs l'alumne aprendrà a:

- Instal·lar i posar en funcionament l'entorn de RPGMaker
- Entendre l'estructura dels jocs RPGMaker
- Crear mapes del joc
- Crear els personatges del joc
- Crear equipaments i elements del joc
- Crear interaccions amb els enemics del joc

Més informació