Grups musicals i formacions amateurs i semi-professionals:

Diversos grups musicals de petit format poden disposar, prèvia reserva d’horari, d’uns espais on situar els seus instruments i realitzar els assajos i trobades necessaries.

Qui assaja als nostres bucs?

The Buckets Brothers